五四圖史:百年前的學運先驅 ,

出版社:崧燁文化

ISBN:9789865167783

$31.75

產品號碼: 161420 貨號: 9789865167783 分類: , 標籤: , , ,

 「外爭主權,內除國賊!」
 「二十一條,喪權辱國!」
 五四開啟的是民主新紀元,還是又一次極權?

 100年前的中國,剛結束了第一次世界大戰,
 戰勝國正在巴黎商討戰後恢復事宜,
 中國代表團欲取消帝國主義在華特權,提案卻遭否決,
 欲取回被德國強占的山東半島,然而英、法、義主張將主權交給日本……
 巴黎和會列強無視中國正當要求,縱容日本侵略行徑,致使中國外交失敗,成為五四運動的導火線……
 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

 1914年6月28日,奧匈帝國皇儲斐迪南大公在塞拉耶佛視察時,被塞爾維亞青年加夫里若·普林西普槍殺。一個月後,奧匈帝國在德國的支持下,以塞拉耶佛事件為藉口,向塞爾維亞宣戰。接著德、俄、法、英等國相繼投入戰爭。交戰的一方為同盟國的德意志帝國和奧匈帝國,以及支持他們的鄂圖曼帝國、保加利亞。另一方為協約國的英國、法國和俄羅斯帝國以及支持它們的塞爾維亞、比利時、義大利、美國等國。

 ……

 日本駐北京公使於一九一五年一月十八日向中國大總統提出二十一款之要求,頗令中國寒心。計分五號,其第一號即涉於山東省問題磋商之事。延至五月,日本政府遂於是月七日以最後通牒送達中國政府,限四十八小時以內為滿意之答覆。同時,有滿洲、山東日軍增多之消息傳至北京。中國政府實逼處此,舍屈從日本外,他無可擇。不得已於一九一五年五月二十五日與日本簽訂關於山東省之條約,附以三項換文暨其他各約。雖非所願,只以欲維持遠東之和局,使中國人民免受無端之痛苦。

 ……

 此事我國節節退讓,最初主張注入約內,不允;改附約後,又不允,改在約外,又不允,改為僅用聲明不用保留字樣,又不允;不得已改為臨時分函,聲明不能因簽字而有妨將來之提請重議云云。豈知時直至今午完全被拒,此事於我國領土完全及前途安固關係至巨。……不料大會專橫至此,竟不稍顧我國家纖微體面,曷勝憤慨。弱國交涉,始爭終讓,幾成慣例,此次若再隱忍簽字,我國前途將更無外交之可言。

本書特色

 本書是對100年前的五四運動的來龍去脈的「圖像呈現」,將五四運動整個過程分作八段,依次述其背景、觸因、對象、爆發、發展、激化、落幕和精神。
 

目錄

例言

壹 戰起歐西島寇歡
膠澳租借
勒石紀念
大戰爆發
日英協約
日本參戰
龍口登陸
懸旗請降
日據青島
嗚呼魯民
二十一條
哀得美敦
對德宣戰
華工赴歐
和平條件
德國降伏

貳 巴黎夢破土難全
公理戰勝
願望過奢
代表傾軋
哲人廳會
巴黎和會
日人甘言
索要報酬
顧使發言
用心深險
沆瀣一氣
歸還空瓶
外交失敗
曷勝憤慨
信仰毀滅
圍堵陸使
憤然拒簽
得簽奧約
歡迎歸返

參 奸人媚日千夫指
親日外交
國人懷恨
謂我簽字
何緣見罪
點金有術
助段武統
阿瞞請客
洗刷前愆
勛勤夙著
為秦庭哭
林礦借款
削除鄉籍
恪遵訓令
欣然同意
擬除學籍

肆 闊府呼朋大火燃
五四前奏
三一運動
送賊回國
外交警報
嚙指血書
祕密會議
法政集會
天安門前
淚挽國賊
遞呈說貼
往趙家樓
砸窗逾牆
放火焚屋
打破賊頭
學生被拘
法無可恕
請君自首
各界呈保
全體罷課
國恥紀念
國民大會
良心救國
大鬧東京
學生獲釋

伍 峻令頻頒寒徹地
微服出京
待罪挽蔡
總長掛冠
嚴辭申令
追悼烈士
憤然罷課
上書總統
改任懷慶
次長疏通
強令復課
一味庇曹
勒令復課

陸 通國共憤浪滔天
一味庇曹
六三拘捕
誓不反顧
女生請願
支帳駐守
請撤軍警
閣議禁捕
軍警頓撤
上海罷市
舉國騷然
派員道歉
學生返校

柒 除賊抗霸從民意
免曹陸章
東海請辭
獨秀被捕
次第開市
總理引退
簽還不簽
全國學聯
魯人請願
緊急宣言
各界請願
玉帥通電
詭異電諭
終戰布告
汝霖謝恩
終止罷課
專研學術
宗祥歐遊

捌 五四功成萬古傳
民族覺醒
侵略國策
為何仇你
奮起自圖
我死國生
與汝偕亡
扼其頸項
抵制日貨
焚毀仇貨
鼓吹國貨
販賣國貨
堅忍勿懈
青島交還
五四幹部
精神長存
附錄 匡互生:五四運動紀實

作者介紹

作者簡介

陳占彪

 近代中國史研究專家。
 

出版地

台灣

出版日期

08/24/2021

印刷

單色印刷

版別

初版

裝訂

平裝

語系

繁體中文

頁數

290