Lah-jih身世kap親人 ,

作者:蕭平治

出版社:前衛

ISBN:9789578018877

$21.00

產品號碼: 140955 貨號: 9789578018877 分類: , 標籤: , , , ,
台灣第一本
台語文三代人的家族史

台灣母語振興者Lah-jih
上親切活跳ê庄跤囡仔家族史

 
 台語文運動者蕭平治堅心傳承母語、用台語創作。對國校老師退休了後,家己學台語文拼音,佇90年代電腦網路起行的時陣,開發電腦拍字軟體,編寫教材、起網站blog,為著台語文運動拍拼奉獻二十外冬,持續推sak台灣主體性ê台灣學(Taiwanology)。

 這本《Lah-jih身世kap親人》,是伊家族kap身世ê紀錄,透過上純粹、上媠氣ê台語書寫,寫出家己ê家族歷史,見證台灣佇清國、日本時代到今仔日ê中華民國三段殖民統治之下,台灣人民ê生活點滴,會使講是台灣殖民史ê縮影。

 蕭平治(Lah-jih)佇本冊寫出祖厝歷史變遷、爸母慈愛ê事蹟、兄弟ê溫暖親情,mä有Lah-jih伊tī學校讀冊ê趣味代誌。內面有真濟話語是漸漸拍無去、已經失傳ê台灣話,這lóng是人類文化學kap 民俗學會當去研究ê好材料。這本冊定著是台語語言學真寶貴ê語料,同時也是台灣家族歷史書寫、歷史研究ê珍寶。
 

目錄

01 志榮公_崁頂庄ê記智 1948-1960
02 志榮公厝地_崁頂廷光公-輝騰公-志榮公厝宅記憶
03 志榮公_祭文
04 阿媽_阿媽
05 阿爸_挨弦仔/ 阿爸ê鹿角薰吹
06 阿爸_阿爸做忌
07 阿母_Ī–ä ê DNA
08 阿母_今仔日ī–ä做忌
09 大兄_大兄 Lah-jih
10 大兄_阿里山縣長 ─ 懷念大兄
11 大嫂_平凡偉大的母親
12 大嫂_感謝大嫂
13 大嫂_蒜仔炒煙腸
14 二兄_唱歌ê啟蒙老師(懷念二兄)
15 二嫂_二嫂 感謝你
16 二嫂_門縫ê祕密
17 三兄_三兄
18 三兄_剉甘蔗
19 四兄_四兄ê畢業證書
20 四兄_四兄 ê修了證書kap思ひ出
21 四兄_Harmonica kap Violin
22 蕭平治_一年仔生放屎糊房間
23 蕭平治_人生第一張しゃしん(寫真)
24 蕭平治_64年前ê舊相片
25 蕭平治_狀元
26 蕭平治_惡補10個月kap鄭來生老師
27 蕭平治_放牛食草牛仔班
28 蕭平治_塗豆1甌5角—-chah飯包ê日子
29 蕭平治_咱人6月16
30 蕭平治_1961年國民小學教員
31 蕭平治_大霸尖山叫魂記
32 蕭平治_音樂、音響、sim-sek、s¡g/ 思母
33 蕭平治_八月15暝
34 蕭平治_70足歲生日感言
35 蕭陳敬 十二生相歌
 

作者介紹

作者簡介

蕭平治(Siau Lah-jih)

 生日:1941年8月8日(農曆閏6月16日)
 E-mail:lahjih@gmail.com

 學歷:
 彰化縣田中第一國民學校
 省立彰化中學初中部
 省立台中師範學校普師科:1962
 省立台中師範專科學校師資科

 經歷:
 1962.8~1977.7彰化縣三潭國小教師
 1977.8~2005.7彰化縣田中國小教師
 2000.7~2005.8彰化縣本土語言種子教師
 2002.7~2005.8彰化縣國教輔導團台語輔導員
 2002.7~2005.8彰化縣本土語言師資培育講師
 2002.9.28服務40年獲教育部資深優良教師獎
 2002.9.28彰化縣91年特殊優良教師 (師鐸獎)
 2002.11~2005.8彰化縣國小台語教材教學諮詢委員
 2002.12.26~2003.12.25教育部國語推行委員會委員
 2003.12~2004.1教育部「調查國民中小學閩南語教科書或教材用字計畫」工作小組委員
 1962.8~2005.8彰化縣田中國民小學退休
 2005.9~2019彰化縣國教輔導團 台語輔導顧問
 2008~2012彰化縣本土語言推動委員會委員
 1996.1.1~2019財團法人半線文教基金會董事
 2001.9.9~2007.8台灣羅馬字協會第一、二、三屆理事
 2006.2.1~2010.7.31中山醫學大學專業技術講師

 台語文教學經歷:
 1991年5月,佇一个鄉土文化研習營,接觸台語音韻十五音ê教學,tō投入台語音韻ê研究。並chiâⁿ做彰化縣母語教學種籽教師。
 1993年歇熱,接觸鄭良偉教授「羅漢lām寫」台文觀念,寫出第一篇台文作品「阿爸ê鹿角煙吹」tō受著肯定,開始台文寫作ê興趣。
 1995年7月,為著台文寫作,開始學電腦,應用台文輸入法寫作,愈寫愈趣味愈寫愈進步。
 1998年6月《台灣俗語鹹酸甜二百五十串》獲教育部『獎勵漢語方言研究著作』佳作獎狀及獎金五萬元。
 

出版地

台灣

出版日期

01/15/2020

印刷

單色印刷

版別

初版

裝訂

平裝

語系

繁體中文

頁數

224